Als dat wat je doet niet werkt ...

- ga naar artikel op LinkedIn -


 
Soms gaan de dingen niet zoals je wilt. Wat doe je dan als je daar achter komt?.


In mijn vorige blog ben ik ingegaan op feedback. Feedback is een goed middel om erachter te komen, dat iets anders is gegaan zoals je van tevoren had bedacht (of gehoopt). Maar wat doe je dan vervolgens met die feedback? Wat doe je als dat wat je doet niet werkt?

Ik doe het gewoon nog een keer

Natuurlijk heb je de mogelijkheid om datgene dat je hebt gedaan gewoon nog een keer te doen. Dus stel, je hebt zojuist een verhaal verteld en uit de reactie van de ander kom je tot de conclusie, dat de andere persoon iets anders heeft begrepen dan jij hebt bedoeld. Dan vertel je het verhaal toch gewoon nog een keer? Precies hetzelfde! Wat denk je dat er dan gebeurt? In negen van de tien gevallen zal je erachter komen, dat dit niet zal leiden tot een ander begrip bij jouw toehoorder. Met andere woorden, die ander zal nog steeds iets anders begrijpen dan jij hebt bedoeld.

En nog een keer

Wat ik in de praktijk dan nog wel eens zie gebeuren, is dat het verhaal dan voor een derde keer wordt verteld. Alleen dat keer wordt er luider, duidelijker en langzamer gesproken. Het verhaal verandert niet, alleen de intonatie verschilt. Alsof dat gaat helpen. En als klap op de vuurpijl kan het dan ook nog gebeuren, dat de schuld bij de toehoorder wordt gelegd: "Ach, jij snapt ook niks ...".

Wat brengt het

Is deze situatie herkenbaar? Helaas geldt dit niet alleen voor gesproken verhalen. Ook de manier waarop we situaties benaderen valt vaak ten prooi aan deze manier van handelen. Binnen de relationele sfeer zijn mooie voorbeelden te vinden hiervan: waar ging jullie laatste ruzie over en hoe hebben jullie toen gereageerd? Waarschijnlijk hebben jullie beiden precies datgene gedaan wat jullie altijd deden. Waarschijnlijk ook nog voor een tweede keer. Waarschijnlijk ook nog "luider". En waar leidde dat toe? Tot precies hetzelfde als altijd!

Doe iets anders

Een manier om een ander resultaat te krijgen dan het resultaat dat je altijd krijgt is door gewoon iets anders te doen dan je normaal gesproken doet. De kans dat het een ander resultaat geeft is groot. Dat wil dan nog niet zeggen dat je hiermee een resultaat krijgt dat dichter bij jouw verwachtingen ligt, maar als je altijd bij hetzelfde blijft wordt het in ieder geval nooit beter. Een van de vooronderstellingen van NLP is daarom: "Als dat wat je doet niet werkt, doe dan iets anders!"

Wat kan je hiermee

Het accepteren van feedback om het resultaat van jouw handelen te zien opent de mogelijkheid om een simpel mechanisme te hanteren als iets niet lukt: doe gewoon iets anders en bepaal aan de hand van de feedback of je daarmee een resultaat behaalt dat dichter ligt bij jouw verwachting. Zo ja, prima, zo nee, doe dan iets anders!

Interessant?

Als dit artikel je iets over jezelf heeft geleerd, als je een vraag hebt of als er een ander onderwerp is, waar je meer over wilt weten, laat dan een bericht achter in het commentaarveld op LinkedIn.

(Foto Credits FreeImages)