Persoonlijke kracht

Welke kracht heb je nodig?

Heb je last van tegenslagen? Heb je last van persoonlijke problemen? Wil je graag evenwichtiger door het leven gaan? Heb je last van vage gevoelens van onvrede, maar weet je niet waar dat vandaan komt? Wil je meer inzicht in je persoonlijke drijfveren? Wil je meer weten over het waarom (of juist het waarom niet) van jouw manier van reageren? Komen situaties in jouw leven stelselmatig terug en wil je daar verandering in aanbrengen? Zou je ermee gebaat zijn om je gedrag te veranderen?

Vragen en nog eens vragen, die je over jezelf kunt stellen. Vragen die te maken kunnen hebben met het nu, met het verleden en over wat de toekomst je mogelijk gaat brengen.

Persoonlijke kracht en coaching

Samen kunnen we op zoek naar antwoorden en oplossingen. Dit vergt een verkennende benadering, waarbij we onderweg allerlei min of meer specifieke vragen en hindernissen kunnen tegenkomen.
Afhankelijk van de behoefte kunnen we daar dan meer of minder aandacht aan besteden. Er zijn vele aspecten die met een dergelijk traject aangepakt of verbeterd kunnen worden. Te denken valt aan:
  • Zelfkennis, zelfvertrouwen en assertiviteit
  • Innerlijke groei, harmonie en innerlijke balans
  • Levensvraagstukken en toekomstgerichtheid
  • Onverwerkte traumatische gebeurtenissen en emotionele blokkades
Deze vorm van coaching heeft een open einde. Van te voren staat niet vast wat het einddoel is, dat je met de coaching wilt bereiken, noch weten we op voorhand, wat er tijdens het coaching proces naar voren gaat komen.
Ga terug naar de vorige pagina