Groepspolarisatie

- ga naar artikel op LinkedIn -


 
Een uitvoerige discussie binnen een groep lijkt hét middel om tot een afgewogen besluit te komen. Maar is dit wel zo?


Als je voor een dilemma staat, lijkt er heel veel voor te zeggen om de vraagstelling 'in de groep te gooien'. In een groep kan je de voors en tegens bediscussiëren . De verschillende standpunten kunnen naar voren worden gebracht. Een afgewogen eindoordeel zal dan het uiteindelijke resultaat zijn.

In de praktijk blijkt echter wat anders. Onderzoek laar zien, dat het oordeel van de groep een meer extreme versie is van het oordeel, dat al binnen de groep heerste. Met andere woorden: een positief oordeel zal in een groep nog positiever zijn; een negatief oordeel zal nog negatiever zijn.

Wat vinden anderen ervan?

Als je een oordeel moet geven over een situatie waar moeilijk een objectief antwoord gegeven kan worden, zijn we geneigd om te kijken naar wat anderen ervan vinden. En als er binnen de groep al een bepaald oordeel heerst, dan zal je snel geneigd zijn om dit als waar aan te nemen. Er wordt vervolgens vooral gepraat over datgene waarover iedereen het eens is en dat zal het 'collectieve' oordeel versterken. Het uiteindelijke oordeel in de groep polariseert: het wordt 'extremer'.

Een voorbeeld: stel dat je als groep een oordeel moet geven over een hotel, waarover iedere deelnemer van de groep min of meer positief is. Waar in de groep dan vooral over gepraat wordt is hoe goed het allemaal is (goede kamers, goed eten, goede bediening, vriendelijk personeel etc.). Daardoor zal het groepsoordeel hoger uitvallen dan het gemiddelde van de beoordeling van de individuele deelnemers. Het groepsoordeel wordt 'extremer'.

Ik vind wat anderen vinden

Een tweede effect dat plaatsvindt na een groepsdiscussie is dat de individuele mening van de groepsleden eveneens opschuift in de richting van de collectieve (extreme) mening: de individuele mening gaat mee in de verschuiving naar het sterkere voor of tegen.

Argumenten tellen minder zwaar

De inhoud van de argumenten die binnen de groep naar voren worden gebracht speelt geen belangrijke rol. Belangrijker is dat de deelnemers van de groep door de discussie een idee krijgen van het oordeel waar de groep naar neigt. Als dit eenmaal duidelijk is zullen vervolgens alleen nog maar argumenten naar voren worden gebracht, die ondersteunend zijn voor dit oordeel.

Wat heb je hier aan

Groepsoordelen vinden meer plaats op basis van wat iedereen er al van vindt, dan dat er een mening wordt gevormd op basis van ingebrachte argumenten. Groepsoordelen zijn daarom veel minder 'afgewogen' dan je zou denken (of zou hopen).

Het oordeel van een groep en ook van de groepsleden wordt extremer na een groepsdiscussie. Als achteraf blijkt, dat je oordeel té positief of té negatief blijkt te zijn, hou er dan rekening mee, dat ook jij beïnvloed bent door het groepsoordeel.

Wil je het oordeel van de groep beïnvloeden, bedenk dan dat de groep gevoeliger is voor de richting waarnaar het oordeel neigt, dan voor de achterliggende argumenten. Geef dus vooral weer waar jouw voorkeur naar uitgaat en steek niet te veel moeite in de onderbouwing daarvan.

Interessant?

Als dit artikel je iets over jezelf heeft geleerd, als je een vraag hebt of als er een ander onderwerp is, waar je meer over wilt weten, laat dan een bericht achter in het commentaarveld op LinkedIn.

Vind je nog veel meer rondom communicatie interessant, dan is onze NLP Opleiding wellicht iets voor jou.

(Foto Credits FreeImages)