EFCT

Coachen met EFCT

EFCT is één van de technieken die wij tijdens een coach-sessie kunnen inzetten.

Wat is EFCT

EFCT staat voor Emotionally Focussed Couples Therapy. EFCT is een op de praktijk gebaseerde methode voor het behandelen van een breed scala aan relatieproblemen.

EFCT is gebaseerd op de aanname, dat een goed werkende relatie gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en een wederzijdse veilige verbinding.

Waarvoor is EFCT bedoeld

Een relatie gaat niet zonder horten of stoten. Elke relatie kent ups en downs. Een goede relatie is daartegen bestand.

EFCT richt zich erop om de wederzijdse verbinding te verbeteren, waardoor automatisch het vertrouwen in elkaar toeneemt. Het is vooral de veiligheid binnen de relatie waardoor je dichter bij elkaar komt te staan. En hoe dichter je bij elkaar staat, hoe eenvoudiger het wordt om issues binnen de relatie op te lossen.

Hoe gaat EFCT in zijn werk

EFCT is een therapie waarin negen stappen worden doorlopen. Binnen deze negen stappen wordt het volgende gedaan:
  • een inventarisatie van de thema's binnen de relatie
  • de-escaleren van de bestaande communicatie- en relatiepatronen
  • onderzoeken van achterliggende emoties en behoeften
  • aangaan van wederzijdse betrokkenheid
  • consolideren van de verbinding
Uiteraard is de duur en diepgang van de therapie afhankelijk van de thema's die spelen en de mate waarin de relatie verstoord is geraakt.

Wat zijn de effecten van EFCT

Door het toepassen van EFCT sta je niet langer 'tegenover' elkaar in de relatie, maar sta je 'naast' elkaar.

Problemen die zich dan nog voordoen in de relatie, zijn dan niet meer een gevecht tussen de partners onderling (wie heeft er gelijk? kan ik je vertrouwen? waarom doe je me dit aan?), maar kan je met open vizier en zij aan zij bestrijden.

Problemen worden hierdoor niet alleen simpeler om te overwinnen. Sommige problemen ontstaan simpelweg niet, omdat het probleem zich vooral afspeelde in het gebied van het onderlinge vertrouwen.
Ga verdere naar onze werkwijze met hypnose