Meer tips voor een goede relatie

- ga naar artikel op LinkedIn -


 
In weerwil van wat romantische films en sprookjes ons willen laten geloven ontstaat een goede relatie niet 'zomaar'. Een goede relatie ontstaat door eraan te werken.


In mijn blog van vorige week heb ik een aantal tips gegevens die je kunnen helpen in je relatie. Hieronder volgen nog een paar tips.

Respecteer jezelf en heb respect voor je partner

Respecteer jezelf! Doe je dat niet, dan zal je geen respect kunnen voelen die je partner of anderen jou geven. Andersom zal jouw partner jou niet respecteren, als je je partner niet respecteert. Zelfrespect en respect voor de ander zijn met elkaar verweven. Kan je jezelf niet respecteren? Weet je niet hoe je dat moet doen? Ga op zoek naar jouw hulpbronnen. Roepen dat je je waardevol voelt helpt een beetje, maar als je je feitelijk waardeloos voelt helpt dat niet veel. Maak jezelf zeker niet 'groter', door je partner 'kleiner' te maken.

Als je wilt weten hoe zelfrespect er uit ziet, denk dan eens aan het volgende:
  • Zet je partner nooit in een kwaad daglicht tegenover vrienden. Als je iets dwars zit, bespreek het dan met je partner, maar niet met jullie vrienden.

  • Accepteer de verschillen die er tussen jullie zijn. Als jij tijd aan iets anders wil besteden dan je partner, wil dat nog niet zeggen dat jij je tijd béter besteedt dan je partner.

  • Wees een team waarin ieder zijn eigen rol heeft en waarin ieders rol wordt ingevuld vanuit gelijkwaardigheid. Dat wil overigens niet zeggen, dat de rollen altijd gelijkelijk verdeeld moeten zijn.

  • Heb geen (grote) geheimen voor elkaar. Is er iets? Bespreek het dan! Zelfs al vind je het oncomfortabel, gênant of confronterend om erover te praten.
Wees verantwoordelijk voor je eigen geluk

Het is niet de taak en ook niet de verantwoordelijkheid van je partner om jou gelukkig te maken. Net zo min als jij verantwoordelijk bent voor het geluk van de ander. Bepaal daarom zelf wat jou gelukkig maakt en integreer dat binnen je relatie. En natuurlijk houdt niks je tegen om ook iets te doen alleen maar omdat je partner daar gelukkig van wordt.

Stop met zeuren

Zeuren? Echt, stop ermee! Kijk eens 'vanaf een afstand' naar je relatie en kijk of er echt belangrijke dingen zijn, die je dwars zitten. Ga daar dan eens ernstig over in gesprek in plaats van op alle slakken zout te leggen.

Ga uit van de goede bedoeling

Als je partner iets doet dat je niet leuk vindt, ga er dan van uit dat het niet bewust zijn bedoeling is geweest om jou je slecht te laten voelen. Geef je partner tenminste het voordeel van de twijfel. Als het je echt dwars zit, praat er dan op een volwassen manier over zonder meteen beschuldigingen te uiten.

Wees het erover eens, dat je het oneens mag zijn

Over sommige issues in een relatie zullen jullie het nooit eens worden. Vraag je af of het werkelijk zo belangrijk is om hierover met elkaar door één deur te kunnen. Heb respect voor het standpunt van de ander en stop ermee om erover te argumenteren. Uitzonderingen hierop zijn natuurlijk de zaken die jullie gezamenlijke toekomst in de weg kunnen staan.

Leer vergeven

Vergeven is niet iets dat zomaar vanzelf gaat. Het betekent ook niet dat je de ander een vrijbrief geeft om jou slecht te (blijven) behandelen. Maar zolang jij alles op blijft rakelen geef je jezelf en de ander geen mogelijkheid om verandering in de (emotionele) toestand te brengen.

Vergeven betekent dat je het verleden loslaat en er niet meer op terugkomt. Je bevrijdt jezelf hiermee van de noodzaak om er steeds aan terug te moeten denken. Alleen op die manier kan je een nieuwe toekomst voor jezelf creëren.

Interessant?

Als dit artikel je iets over jezelf heeft geleerd, als je een vraag hebt of als er een ander onderwerp is, waar je meer over wilt weten, laat dan een bericht achter in het commentaarveld op LinkedIn.

(Foto Credits FreeImages)