NLP

Coachen met NLP

NLP is één van de technieken die wij tijdens een coach-sessie kunnen inzetten.

Wat is NLP

NLP staat voor Neuro Linguistisch Programmeren. NLP is een stroming die zich (heel kort gezegd) bezig houdt met de manier waarop de mens zijn omgeving ervaart, de wederzijdse invloed hiervan op communicatie en gedrag en hoe we hierop invloed kunnen uitoefenen.

Voor wat betreft het inzetten van NLP voor coachen biedt NLP een veelheid aan interventies, die kunnen worden gebruikt voor
 • persoonlijk inzicht
 • de manier waarop je met de (buiten)wereld omgaat
 • het veranderen van gedrag
 • het wijzigen of wegnemen van belemmerende overtuigingen
 • het veranderen van de emotionele beleving van gebeurtenissen
 • het geven van betekenis aan gebeurtenissen

Waarvoor is NLP bedoeld

NLP speelt zich vooral af op het terrein van onze normen, waarden en overtuigingen en de daaraan verbonden gedragspatronen, emotionele belevingen of betekenissen.
Emotionele blokkades, belemmerende of tegenstrijdige waarden en normen, of betekenissen die je (al dan niet bewust) niet onder ogen wil of kan zien, kunnen leiden tot
 • geblokkeerd gedrag
 • emotionele instabiliteit
 • angst- en vermijdingsgedrag
 • gevoelens van waardeloosheid, hulpeloosheid en hopeloosheid
 • fobieën
 • steeds herhaalde (inadequate) gedragspatronen
Hierdoor bevind je je in een cirkel waarvan je het gevoel hebt, dat je er niet meer uit kan komen.

Door de NLP interventies krijg je extra mogelijkheden, andere inzichten of verandert de (emotionele) betekenis, waardoor belemmeringen worden opgeheven en emotionele belevingen veranderen.

Hoe gaat NLP in zijn werk

Omdat NLP een verzameling aan interventies biedt, geven we hier heel algemeen aan wat je bij deze interventies mag verwachten.

Heel algemeen gesproken word je meegenomen in een vorm van herbeleving van belangrijke gebeurtenissen, waarbij deze belangrijke gebeurtenissen vanuit een ander, positief gezichtspunt worden bekeken. Het nieuwe standpunt wordt vervolgens in de plaats gezet van het oude gezichtspunt of vormt een aanvulling op reeds bestaande gezichtspunten.

Belangrijk hierbij is, dat nieuwe gezichtspunten altijd zijn gebaseerd op kennis, ervaring of gevoelens die al bij jou aanwezig zijn. Op deze manier komt alle verandering altijd 'uit jezelf'. Je verandert als het ware van binnen uit.

Wat zijn de effecten van NLP

NLP grijpt rechtsreeks in op de patronen, die zich in je brein hebben gevestigd. Dat kunnen gedragspatronen zijn, maar ook patronen in de vorm van koppelingen tussen gebeurtenissen en emoties.

Het bijzondere hieraan is, dat dit ingrijpen voorbij gaat aan het bewuste deel van je brein. Daardoor is het mogelijk dat veranderingen in je patronen plaatsvinden, zonder dat je je daarvan (meteen) bewust bent. Voor je gevoel is er dan niks veranderd. Vandaar dat het belangrijk is, om de opgetreden verandering zo snel mogelijk te 'testen' in de praktijk.
Ga verdere naar onze werkwijze met EFT