Mijn ikken en ik

- ga naar artikel op LinkedIn -


 
Ben jij het wel eens niet eens met jezelf? Hoe ga jij dan daar mee om?


Misschien herken je het wel. Je wilt iets kopen of iets doen, maar je kan het niet met jezelf eens worden of je het zal doen of niet. Herken je de interne discussie die je met jezelf kan voeren? De interne discussie, die begint met: "Aan de ene kant ..." en vervolgens doorgaat met "maar aan de andere kant ...".

Delen

Het zijn twee delen van jezelf die zich op zo'n moment laten zien. En als je niet van de aanduiding 'delen' houdt, noem het dan karaktertrekken, eigenschappen, stemmetjes, je ikken of wat dan ook, het maakt de interne discussie er niet minder op. Je wordt als het ware heen en weer getrokken tussen twee standpunten. Het zijn jouw twee ikken, die het dan niet met elkaar eens kunnen worden.

Wat wil ik

Een manier om hiermee om te gaan is de volgende. Neem twee blaadjes papier. Verplaats je zo compleet mogelijk in één van jouw twee standpunten (of delen of ikken ...) en schrijf op wat je, gezien vanuit dit standpunt, wilt doen. Voeg hier vervolgens aan toe waarom dat goed of belangrijk voor je is, met andere woorden, wat wil je ermee bereiken. Ga (nog) niet bedenken wat je vanuit het andere standpunt zou willen. Dus, laat nu nog geen interne discussie ontstaan. Ben je klaar? Doe dan hetzelfde vanuit het andere standpunt. Ook hierbij is het belangrijk om nog geen (interne) discussie te gaan voeren.

Vergelijk

Klaar? Leg dan de twee blaadjes naast elkaar. Wat je wilt doen zal van elkaar afwijken, dat is logisch. Maar kijk eens naar het doel dat je ermee wilt bereiken. In hoeverre komen de doelen op de twee blaadjes met elkaar overeen? En als ze niet met elkaar overeenkomen, in hoeverre liggen ze dan in elkaars verlengde of zijn ze gemakkelijk op elkaar af te stemmen of te combineren?

Een gezamenlijk doel

Ga op zoek naar een gezamenlijk doel dat vanuit beide standpunten wordt nagestreefd. Omdat beide standpunten verenigd zijn binnen één persoon (namelijk jezelf) is er altijd een gezamenlijk doel te onderkennen.

Met dat gezamenlijke doel ga je vervolgens op zoek naar wat de beste oplossing is, die tegemoet komt aan beide standpunten. Meestal is dat een combinatie van wat je al bedacht had, maar soms kom je op geheel nieuwe ideeën.

Wat kan je hiermee

Voel je je af en toe wel eens de ezel, die niet kan kiezen uit twee stapels met hooi? Door in de gaten te houden, wat het achterliggende doel achter de mogelijke oplossingen is, maak je het jezelf gemakkelijker om een keuze te maken of een nieuwe keuze te bedenken.

Interessant?

Als dit artikel je iets over jezelf heeft geleerd, als je een vraag hebt of als er een ander onderwerp is, waar je meer over wilt weten, laat dan een bericht achter in het commentaarveld op LinkedIn.

(Foto Credits FreeImages)