Overtuigingen zijn slechte discussietools

- ga naar artikel op LinkedIn -


 
Hoe vaak zie je om je heen steeds dezelfde discussie gevoerd worden? Waarom leiden deze discussies nergens toe?


Op alle gebieden voeren wij gesprekken en discussies: in je relatie, op het werk, in de politiek, sociaal-maatschappelijk en nog veel meer. Dit leidt soms nergens toe. Waarom is dat?

We zijn op zoek naar ons eigen gelijk

Onze manier van handelen en denken wordt vooral bepaald door de overtuigingen die wij hebben. Op zich zijn overtuigingen nuttig. Het is de manier waarop wij invulling geven aan wat we belangrijk vinden. Je zou kunnen zeggen, dat de manier waarop we naar de wereld kijken wordt gevormd door onze overtuigingen. Als je vraagt aan iemand waarom hij iets doet, denkt of zegt, dan zal je 9 van de 10 keer zijn 'overtuiging' te horen krijgen.

We zijn echter ook geneigd om onze overtuigingen als 'waarheid' te beschouwen: mijn 'kijk op de wereld' is de enig en de juiste! Ook zullen we er alles aan doen om onze kijk op de wereld in stand te houden. Dat geeft ons namelijk houvast en stabiliteit. Als gevolg daarvan zullen we in een gesprek bij voorkeur op zoek zijn naar bevestiging van onze overtuiging.

We luisteren niet naar wat de ander zegt

Alleen al, omdat we op zoek zijn naar bevestiging van ons gelijk, zullen we selectief luisteren: we horen alleen wat we willen horen. Maar dat is niet alles. Terwijl de ander praat, zijn we al bezig om onze tegenargumenten op een rijtje te zetten. We zijn dan met onszelf bezig en niet met het verhaal van de ander. Een aangezien er niemand is die twee dingen tegelijk kan doen (jaja, ook jullie, dames), betekent dat automatisch, dat je niet naar de ander luistert. Door met jezelf bezig te zijn, ben je eigenlijk op zoek naar je eigen gelijk!

De proef op de som? Ga voor jezelf maar eens na, of je tijdens een 'verhitte' discussie alles kan samenvatten wat de ander heeft gezegd! (Zie ook mijn 7 tips om beter te luisteren.)

We overschatten onszelf

Onderzoek wijst keer op keer uit, dat we onszelf overschatten als het gaat om kennis en kunde. Zo vindt 90% van de ondervraagden bijvoorbeeld dat zij beter auto rijden dan gemiddeld. (Alleen al wiskundig gezien is dit onmogelijk!) We doen dit niet bewust. Het is een mechanisme dat in ons brein is 'ingebakken'.

Als je echter vanuit deze positie in gesprek gaat met een ander, zal je onwillekeurig jouw standpunten en argumenten beter vinden, dan die van de ander. Kortom, je bent op zoek naar je eigen gelijk!

We onderschatten de ander

Omdat we onszelf overschatten, onderschatten we natuurlijk automatisch de ander. Immers, 90% van de bevolking rijdt slechter auto dan ik! Maar dat is niet het enige.

Als we anderen beoordelen, zijn we geneigd om een oordeel op die persoon zelf te betrekken. Dus, als iemand iets zegt, waarmee je het niet eens bent, dan ben je snel geneigd om iets 'van die persoon te vinden' (hij is dom). Omgekeerd geldt dat overigens niet. Als jij iets zegt, waarmee de ander het niet eens is, dan heeft de ander het niet goed begrepen! Ik herhaal het ook hier maar eens: je bent alweer op zoek naar je eigen gelijk!

Wat heb je hier aan

Als je gelijk wilt krijgen, dan is er iemand ander die kennelijk ongelijk heeft! Een discussie wordt dan een strijd om de eerste plaats! Er moet een winnaar zijn!

Beschouw in plaats daarvan een discussie eens als een manier om de ander mee te nemen in jouw kijk op de wereld. En gun jezelf eens een blik in de wereld van de ander! Misschien leer je er iets van.

Interessant?

Als dit artikel je iets over jezelf heeft geleerd, ,hoe ga jij dan de volgende keer de discussie in?

Vind je nog veel meer rondom communicatie interessant, dan is onze NLP Opleiding wellicht iets voor jou.

(Foto Credits FreeImages)