Fysieke klachten

Lichaam en geest

Er is een relatie tussen lichaam en geest, tussen lichamelijke klachten en emoties. Denk er maar eens aan, hoe je lichaam kan reageren als je gespannen, verdrietig, boos of zenuwachtig bent.

Dit soort verbanden kan je ook terugzien in onze taal. Er zijn vele uitspraken en gezegdes die deze relatie benadrukken.
Een kleine bloemlezing: een zware last op je schouders voelen, een pak van je hart, iets ligt zwaar op de maag, je hebt knikkende knieën, ergens je gal over spugen, iets op je lever hebben, een brok in de keel voelen, uit je vel barsten, je buik er vol van hebben enzovoorts.
Er zijn tientallen uitdrukkingen die allemaal weergeven dat je lichaam reageert op dat wat jou emotioneel bezighoudt.

Er zijn voldoende aanwijzingen dat veel ziekten in negatieve zin beïnvloed worden door stress. Stress kan worden gezien als langdurig in het lichaam aanwezige spanning. Stress is een ziekmaker, of in ieder geval van bijzonder grote invloed op het lichamelijk welzijn van de mens.
Let wel, als stress een (mede-)oorzaak is van een klacht, betekent dat niet dat de lichamelijke klacht ingebeeld is. Er is dan wel degelijk een lichamelijke klacht, alleen is er dan geen lichamelijke oorzaak.

Fysieke klachten en coaching

Fysieke klachten, die eigenlijk het gevolg zijn van emotionele 'klachten' zijn heel goed aan te pakken, namelijk door de achterliggende emotie aan te pakken. En dat is precies wat wij met behulp van coaching doen.
EFT, NLP en Hypnose zijn zeer geschikte technieken om achterliggende emoties aan te pakken en zo de daardoor veroorzaakte fysieke klachten te verminderen of zelfs helemaal te laten verdwijnen.
Ga terug naar de vorige pagina