Stress

Wat is stress

Stress is een vorm van spanning die in het lichaam optreedt als reactie op een externe prikkel. Deze spanning op zijn beurt zorgt er weer voor dat er in het lichaam reacties optreden.
In deze ruime omschrijving kan elke situatie - dus ook een plezierige situatie zoals de huwelijksdag of op vakantie gaan - als stress worden gezien.
Een dergelijke positieve stress kan heel goed werken bijvoorbeeld bij de geestelijke of lichamelijke voorbereiding van een wedstrijd, een prestatie op het werk enzovoorts.

De stress die als negatief wordt ervaren, vormt voor ons het grootste gevaar, omdat deze de grootste en meest langdurige effecten op ons hebben.

Stressfactoren

De meest bekende stressfactoren zijn (1) omgevingsfactoren zoals lawaai, gebrek aan slaap, drugs of hitte, (2) werkdruk en mentale inspanning en (3) emotionele factoren zoals dreiging van gevaar, reorganisaties of ontslag op het werk, niet kunnen voldoen aan opgelegde eisen of het verlies van een geliefde

Stress en fysiologie

Stress zorgt ervoor dat er in het lichaam meer adrenaline wordt vrijgemaakt, dat het lichaam meer energie kan mobiliseren en dat onze hersenen in een verhoogde staat van paraatheid worden gebracht. Op deze manier kan het lichaam beter het hoofd bieden aan bedreigende situaties.

Schadelijke effecten

Langdurige stress is schadelijke voor de gezondheid. Het gaat onder meer gepaard met een verandering in de werking van het immuunsysteem. Te lang ervaren van stress heeft nadelige gevolgen voor lichaam en geest. Klachten die hiervan het gevolg zijn, zijn onder meer jachtige gevoelens, hoofdpijn, spierpijn, slaapproblemen. Het kan ook verantwoordelijk zijn voor nervositeit, overspannenheid, despressie, burn-out en angststoornissen. Ook is er een groot verband tussen stress en hart- en vaatziekten.

Stress en coaching

Naast het wegnemen van de factoren in de externe omgeving die de stress veroorzaken, kan door middel van Hypnose, EFT en NLP worden gewerkt aan ontspanning en het wegnemen van interne stressfactoren, zoals perfectionisme, dienstbaarheid en opofferingsgezindheid en het stellen van grenzen aan je verantwoordelijkheden, ambitie of persoonlijke levenssfeer.
Ga terug naar de vorige pagina