Migraine

Wat is migraine

Migraine is een verstoring binnen de hersenen. Over het ontstaan van migraine is nog veel onzeker. Recent onderzoek duidt erop, dat migraine optreedt als er een verstoring in de energievoorziening van de hersenen optreedt. Met name een (te) kleine hoeveelheid zuurstof in de hersenen is hierbij van belang.
Een dergelijke situatie kan bijvoorbeeld optreden als je bent flauwgevallen of als je je op grote hoogte bevindt (hoogteziekte). Het kan ook gebeuren op momenten dat je hersenen meer energie nodig hebben en er op dat moment te weinig zuurstof en te weinig energierijke stoffen zich in de hersenen bevinden.

Typische kenmerken van migraine zijn:
 • Visuele gewaarwordingen zoals lichtflitsjes, vertroebeld zicht, trillende zigzaglijnen en gekleurde driehoekjes
 • Kloppende hoofdpijn, meestal aan één zijde van het hoofd. Deze pijn verergert bij inspanning en voorover bukken
 • Overgevoeligheid voor licht en geluid
 • Misselijkheid en braken
 • Overgevoeldigheid voor bepaalde geuren en smaken
 • Verlies van concentratie
Factoren die van belang zijn bij het uitlokken van een migraine-aanval zijn:
 • Stress en angst
 • Vermoeidheid
 • Heftige emoties
 • Slaapstoornissen
 • Hormonale veranderingen

Migraine en coaching

Migraine is stress-gerelateerd. De behandeling is er enerzijds op gericht om de stress aan te pakken door middel van EFT, NLP of hypnose.
Anderzijds richten we ons op het verbeteren van de interne energie-huishouding door middel van EFT, met name op momenten dat migraine optreedt of dreigt op te treden.
Ga terug naar de vorige pagina