De winnaarsdriehoek, assertief gedrag

- ga naar artikel op LinkedIn -


 
De winnaarsdriehoek beschrijft het gedrag en de interactie (rollen en patronen) als er sprake is van helpend gedrag, kwetsbaar gedrag en assertief gedrag.


In mijn vorige blogs heb ik uitgelegd hoe het slachtoffer en de redder kunnen overstappen in kwetsbaar en helpend gedrag. Deze blog gaat in op de overgang van aanklager naar assertief gedrag.

De aanklager wordt assertief

De aanklager benadert een situatie veelal met kritiek en oordeelt over anderen. Maar wat gebeurt er als je dat gaat omdraaien? Wat gebeurt er als je kritisch bent over jezelf en je een oordeel gaat vormen over jouw eigen aandeel?

Door te kijken naar jouw eigen aandeel in een situatie neem je tevens de verantwoordelijkheid voor jouw handelen.

Als je in staat bent om deze verantwoordelijkheid al op voorhand te nemen, kan je vooraf al bepalen hoe groot jouw aandeel (uiterlijk) zal zijn. Hiermee heb je eigenlijk bepaald wat jouw grenzen zijn.

Assertief gedrag

Dit laatste is één van de belangrijkste zaken die het assertieve gedrag beoogt. Als een helper alleen maar bezig is om iets te bieden aan andere personen, dan zal die helper niet toekomen aan zijn eigen behoeften. Om toe te komen aan zijn eigen behoeften, zal de helper daarom paal en perk moeten stellen aan zijn aanbod. Om goed voor anderen te kunnen zorgen, moet je ook goed voor jezelf zorgen. En goed voor jezelf zorgen doe je - in het kader van de winnaarsdriehoek - door grenzen te stellen.

Grenzen

Het stellen van grenzen kent twee invalshoeken. In de eerste plaats zal ik ervoor moeten zorgen dat aan mijn eigen behoeften wordt voldaan, bijvoorbeeld dat ik iets terug wil voor mijn inspanningen. Het kan ook betekenen dat ik zal moeten afwegen wat ik ervoor wil laten staan.

In de tweede plaats moet ik ervoor zorgen, dat ik alleen maar iets aanbied, dat ik ook echt kan leveren. Ik zal me dus moeten afvragen of ik wel voldoende tijd, ruimte en skills heb om iets voor de ander te doen.

Voor jezelf en voor een ander

Als je de assertieve rol op je neemt, dan zal je die in de eerste plaats voor jezelf gebruiken. Maar een positief kritische houding ten opzichte van jezelf kan je natuurlijk ook toepassen op anderen. Waar het vooral om gaat is, dat je wegblijft bij het uiten van kritiek en het geven van oordelen.

Wat heb je hier aan?

Kijk eens goed om je heen of je de assertieveling van de winnaarsdriehoek tegenkomt. Let er dan eens op, wat het met jou doet! Hoe reageer jij?

Heb je jezelf weleens assertief opgesteld? Hoe was dat voor jou? Loste het iets op? Hoe reageerde je omgeving?

Interessant?

Als dit artikel je iets over jezelf heeft geleerd, als je een vraag hebt of als er een ander onderwerp is, waar je meer over wilt weten, laat dan een bericht achter in het commentaarveld op LinkedIn.

Vind je nog veel meer rondom dit thema interessant, dan is onze NLP Opleiding wellicht iets voor jou.

(Foto Credits RgbStock)