Tijdreizen

- ga naar artikel op LinkedIn -


 
Tijdreizen is iets, dat de mensheid al heel lang wil. Er zijn films over gemaakt en boeken over geschreven. Toch is tijdreizen minder moeilijk dan je denkt. Ook al is dit niet helemaal wat er in de boeken en films gebeurt.


In mijn vorige blog ben ik ingegaan op de manier waarop ons brein omgaat met tijd. Maar we kunnen met tijd nog meer doen. Eén van de toegepaste technieken binnen NLP is het 'reizen' over een denkbeeldige lijn, die de tijd voorstelt. In coaching kan dit worden gebruikt om te onderzoeken welke gebeurtenissen in je verleden hebben geleid tot jouw hedendaagse gedrag of gevoelens.

Verleden, heden, toekomst

Het 'reizen' over de lijn van de tijd is eenvoudig. Neem drie papiertjes en schrijf daar achtereenvolgens 'verleden', 'heden', en 'toekomst' op. Leg deze papiertjes in deze volgorde op een denkbeeldige lijn op de grond. Ga vervolgens op het 'heden' staan met de blik gericht op de 'toekomst'. Als je vervolgens een stap naar voren of naar achteren doet, dan begrijpt het brein feilloos wat er wordt bedoeld: je verplaatst je - uiteraard in gedachten - vooruit of achteruit in de tijd.

Bij het achteruit lopen komen dan plots allerlei herinneringen naar boven van gebeurtenissen, meestal gebeurtenissen die - op wat voor manier dan ook - indruk hebben achtergelaten.

Er op of er naast

Maakt het verschil of je op de denkbeeldige lijn staat of juist er naast? Ja, er is een groot verschil. Ook hier weet je brein weer feilloos wat er wordt bedoeld. Als je op de lijn staat, dan sta je als het ware midden in de gebeurtenis, je beleeft het alsof je door je eigen ogen kijkt. Als je van de lijn afstapt en met je gezicht naar de lijn toedraait, zeg je als het ware tegen je brein: kijk eens vanaf een afstand naar deze gebeurtenis, alsof je kijkt naar een foto of film van jezelf.

Ook de daarbij behorende emotie is verschillend. Als je vanaf een afstand ergens naar kijkt - ook al heb je het zelf meegemaakt - is de emotie minder. Hoe groter de afstand, hoe minder de emotie.

Impact

Bij het 'reizen' over de lijn van de tijd, kan je uitkomen op gebeurtenissen, die een grote impact hebben gehad op jouw leven, en waarvan je, simpel gezegd, een verandering wilt aanbrengen op deze impact. Wat ook heel goed mogelijk is, dat je uitkomt op een gebeurtenis, die je allang was 'vergeten'. En soms zijn het juist deze gebeurtenissen, die de grootste invloed hebben gehad op jouw leven.

Middel

Het reizen over de lijn van de tijd zal er niet voor zorgen, dat een verandering plaats vindt. Het is alleen maar een middel om uit te komen bij de gebeurtenis(sen) die daarbij een rol hebben gespeeld. Om dit te bewerkstelligen is een interventie met een begeleider (bijvoorbeeld door een coach) nodig. Zo'n interventie is onder meer afhankelijk van wat er is gebeurd en wat of wie daarbij een rol speelde. Deze zijn zo persoonlijk, dat het geen zin heeft om hier specifiek op in te gaan. Het is de taak van de begeleider om dit proces in goede banen te leiden.

Wat kan je hiermee

Leg voor jezelf eens een keer een lijn van de tijd neer en probeer het eens uit. Ga erop staan en wandel door de tijd. Kom je toevallig uit op een belangrijke gebeurtenis uit je verleden, ga dan ook eens naast de lijn staan en 'kijk er tegenaan'. Is het nu anders?

Interessant?

Als dit artikel je iets over jezelf heeft geleerd, als je een vraag hebt of als er een ander onderwerp is, waar je meer over wilt weten, laat dan een bericht achter in het commentaarveld op LinkedIn.

(Foto Credits Foter)