7 Tips om beter te luisteren

- ga naar artikel op LinkedIn -


 
Luisteren is wat anders dan wachten tot het jouw beurt is om te gaan praten. Luisteren is het meest onderschatte en misschien wel het moeilijkste deel van communiceren. Luisteren betekent dat je moeite doet om te begrijpen wat een ander bedoelt, vanuit het standpunt van die ander en niet vanuit het standpunt van jezelf. Hieronder 7 tips om beter te luisteren!

 1. Vat samen en stel vragen om de ander beter te kunnen begrijpen

  Stel je erop in, om geregeld samen te vatten wat een ander tegen je zegt. Dit dwingt je om goed te luisteren naar wat de ander zegt. Want als je niet luistert, kan je ook niet samenvatten.
  Door samen te vatten geef je de ander de gelegenheid om te corrigeren. Dat draagt er weer toe bij dat je elkaar beter begrijpt.
  Lukt het niet om samen te vatten, dan mist er kennelijk iets. Stel dan vragen om het missende gedeelte te kunnen achterhalen.

 2. Gebruik backtracking. Luister naar wat iemand letterlijk zegt en geef dit letterlijk terug

  Als je samenvat, gebruik dan letterlijk woorden of zinnen, die de ander heeft gebruikt. Dit heet backtracken. Dit lijkt op het eerste gezicht misschien vreemd. Wordt iemand anders er niet kriegelig van als je zijn woorden letterlijk herhaalt? In de praktijk blijkt van niet. Integendeel zelfs, door de woorden van de ander te gebruiken krijgt de ander het gevoel dat je hem goed begrijpt.
  Om te kunnen backtracken, moet je goed luisteren naar wat de ander zegt en hoe die dat zegt.
  Probeer het maar eens uit. Waarschijnlijk zal je twee dingen merken: ten eerste hoe moeilijk het is om goed te backtracken en ten tweede hoe enthousiast je gesprekspartner zal reageren in de trant van "ja, dat is precies wat ik bedoel" en "jij snapt me helemaal".

 3. Oordeel niet en parkeer je eigen gedachten

  Als je bij het verhaal van de ander gaat invullen op basis van je eigen gedachten en ervaringen, luister je niet meer naar het verhaal van de ander. Je bent dan alleen nog maar bezig om er je 'eigen' verhaal van te maken. (Het gevaar daarvan is, dat de dingen die de ander vertelt en die niet in jouw 'wereld' passen door jou worden genegeerd of zodanig worden aangepast, dat het klopt vanuit jouw standpunt gezien. Echt luisteren heb je dan al lang opgegeven.)

 4. Val de ander niet in de rede en/of maak de zinnen van een ander niet af

  Hoe fijn vind jij het als je een verhaal aan het vertellen bent en je toehoorder maakt steeds je zinnen af (waarschijnlijk op de verkeerde manier)? Of je toehoorder onderbreekt je steeds met een vraag, terwijl je het antwoord net aan het vertellen bent of net wilt gaan vertellen?
  Wat u niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet! Geef de ander rustig de gelegenheid om uit te praten en op de juiste woorden te komen. Het is helemaal niet erg als er stiltes vallen in een gesprek. Misschien is die ander wel even aan het nadenken over hoe het ook alweer gegaan is. Of is die ander op zoek naar het 'juiste woord'.

 5. Luisteren betekent dat je niet praat! En dat je ook niet denkt over wat je wilt gaan zeggen

  Onderzoek heeft aangetoond dat in een gesprek iemand na gemiddeld 17 seconden wordt onderbroken. Maar als je iemand onderbreekt, betekent dat, dat je bezig bent geweest met het formuleren van je eigen gedachten. En dat betekent weer, dat je niet hebt geluisterd! Want niemand kan tegelijkertijd luisteren én bedenken wat-ie gaat zeggen.
  Als je merkt, dat je aan het bedenken bent wat je gaat zeggen, stop dat proces dan onmiddellijk, verontschuldig je bij je gesprekspartner en vraag of hij de laatste zin even kan herhalen omdat je die niet goed hebt gehoord!

 6. Hou oogcontact, het laat de ander merken dat je luistert

  Door het hebben van oogcontact blijf je letterlijk in contact met de ander. Het nodigt de ander uit om zijn verhaal te vertellen. Overdrijf niet door iemand strak aan te blijven kijken.
  Geef ook op andere manieren aan dat je het verhaal volgt bijvoorbeeld door te knikken, "ja" of "hmmm" te zeggen. Overdrijf hierbij niet te veel.

 7. Geef geen oplossingen, hoogstens een suggestie

  Als de ander klaar is met praten, ga dan niet onmiddellijk oplossingen geven. Begin ook niet meteen met je eigen verhaal. Neem even de tijd om dat wat die ander heeft gezegd op je te laten inwerken. Stel eventueel weer vragen en backtrack weer. Heb je alles goed begrepen? Wat wil de ander eigenlijk? Wat zegt de ander eigenlijk? Soms wil de ander alleen maar zijn hart luchten en hoeft er geen oplossing gegeven te worden.
  Door hier even bij stil te staan zal je reactie mogelijk anders zijn dan je eerste ingeving en kan je suggesties doen. Het laat ook zien, dat je tot het einde toe daadwerkelijk hebt geluisterd!

(foto credits Foter)