EMDR

Coachen met EMDR

EMDR is één van de technieken die die we tijdens een coach-sessie kunnen inzetten.

Wat is EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR is een therapeutische behandelmethode voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van schokkende, ingrijpende of traumatische ervaringen.

Dit uit zich bijvoorbeeld door middel van psychische klachten, flashbacks, nachtmerries of heftige schrik- of vermijdingsreacties.
Er kan dan sprake zijn van een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Door middel van EMDR neemt de kracht en de emotionele lading van nare herinneringen af.

Waarvoor is EMDR bedoeld

In het leven van mensen kunnen ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden, die moeilijk te verwerken zijn. De meeste mensen verwerken deze gebeurtenissen op eigen kracht.

Soms lukt dat niet en ontwikkelen zich psychische klachten. De gebeurtenissen blijven zich opdringen door middel van nachtmerries of flashbacks. Ook kan je te maken krijgen met heftige schrik- en vermijdingsreacties.
Dit zijn allemaal klachten die ontstaan uit het (soms onbewust) herbeleven van deze gebeurtenissen, waarbij het eraan denken nog steeds emotionele reacties oproept.

Hoe gaat EMDR in zijn werk

In de therapie herbeleef je de gebeurtenissen. Belangrijk hierbij is wat deze gebeurtenissen in de huidige realiteit voor je betekenen. Tegelijkertijd word je bewust afgeleid door middel van beweging (oogbewegingen).

Door deze combinatie wordt het natuurlijke verwerkingssysteem gestimuleerd. Dit natuurlijke verwerkingssysteem geeft je brein de mogelijkheid om de gebeurtenissen een "plaats te geven" en de emotionele spanning te verminderen of zelfs helemaal weg te nemen.

Wat zijn de effecten van EMDR

De EMDR-therapie zal er toe leiden, dat je herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Als gevolg hiervan wordt het steeds gemakkelijker om aan de oorspronkelijke gebeurtenissen terug te denken.
In veel gevallen veranderen de beelden van je herinnering of worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Ook kan het gebeuren dat andere (vaak prettigere) aspecten van dezelfde situatie prominenter naar voren komen. Ook kunnen nieuwe inzichten of gedachten ontstaan die een andere, minder bedreigende betekenis aan de gebeurtenis geven.
Dit alles zorgt ervoor dat de schokkende ervaringen steeds meer een plek krijgen in je levensgeschiedenis.
Ga verdere naar onze werkwijze met EFCT