Goed rapport is het halve werk - deel 2

- ga naar artikel op LinkedIn -


 
In het algemeen kan je stellen dat de communicatie binnen relaties beter verloopt indien de personen die het betreft rapport hebben. Wat is rapport en hoe zorg je ervoor dat je goed rapport hebt?


Wat is rapport

In mijn blog van vorige week ben ik ingegaan op wat rapport is en hoe je kan afstemmen op iemands waarneembaar gedrag.

Er zijn verschillende manier om af te stemmen op iemands gedrag. Al deze manieren zijn gebaseerd op het 'kopiëren' van iemands gedrag.

Matchen

Aansluiten bij of volgen van de andere persoon. Je brengt je eigen gedrag in overeenstemming met dat van de ander. Je neemt (delen van) iemands gedrag, stem- of woordgebruik over. Bij matchen is sprake van kopiëren van het gedrag.

In dit laatste schuilt meteen het gevaar van matchen. Kopieergedrag wordt snel 'doorzien' en dan gaat het tegen je werken! Niemand wil graag worden nageaapt!

Mits subtiel gebruikt kan matching goed werken.

Spiegelen

Spiegelen is hetzelfde als matchen, maar dan in spiegelbeeld. Je doet de ander min of meer na alsof je voor de spiegel staat. Naast het nadeel dat matchen al heeft kan je je bij spiegelen snel 'verliezen' in de ander: je wordt zo in beslag genomen door het spiegelen, dat je vergeet op te letten op wat er gebeurt en wat er gezegd wordt.

Kruislings spiegelen
Bij kruislings spiegelen neem je een beweging van de ander over, maar met een ander lichaamsdeel. Voorbeeld: je knikt met je hoofd in hetzelfde tempo als waarin de ander ademhaalt. Het onderbewustzijn zal dit patroon snel doorhebben, maar het bewustzijn niet.

Back-tracken

Het letterlijk herhalen of samenvatten wat de ander heeft gezegd, gebruik makend van woorden die de ander heeft gezegd. Het gaat hierbij vooral om de sleutelwoorden. Woorden en begrippen waar de ander de nadruk op heeft gelegd in zijn of haar verhaal of waarvan je denkt dat die belangrijk zijn voor de ander.

Samenvatten of back-tracken: wat is het verschil

Er bestaat een verschil tussen samenvatten en back-tracken. Bij samenvatten geef je in eigen bewoordingen weer wat je van het verhaal van de ander hebt begrepen. Het is vooral gericht op het goed begrijpen van de ander. Bij back-tracken gebruik je de woorden van de ander. Het is vooral gericht op het verhogen van het rapport. Deze technieken zijn te combineren door eerst te back-tracken en dit vervolgens samen te vatten, bijvoorbeeld in de vorm van een vraag: "Begrijp ik het goed dat ...", gevolgd door de samenvatting.

Interessant?

Als dit artikel je iets over jezelf heeft geleerd, als je een vraag hebt of als er een ander onderwerp is, waar je meer over wilt weten, laat dan een bericht achter in het commentaarveld op LinkedIn.

(Foto Credits Foter)