EFT

Coachen met EFT

EFT is één van de technieken die wij tijdens een coach-sessie kunnen inzetten.

Wat is EFT

EFT staat voor Emotional Freedom Techniques. EFT is een universele behandelmethode voor een groot scala aan psychische en fysieke kwalen, waaronder PTSS.

EFT is gebaseerd op het harmoniseren van energiestromen en valt het best te omschrijven als "acupunctuur zonder naalden". Door middel van EFT worden energiestromen hersteld en nemen de klachten af of verdwijnen in het geheel.

Waarvoor is EFT bedoeld

EFT gaat er vanuit dat iedere negatieve emotie het gevolg is van een verstoring in het energiesysteem. Deze verstoring zorgt ervoor dat je emoties voelt over bepaalde gebeurtenissen en situaties. Deze verstoring kan er ook voor zorgen dat je lichamelijke klachten ervaart.

Door de verstoringen in je energiebanen op te heffen kan je energie weer stromen en zullen de emotionele verstoringen verdwijnen.

Omdat veel fysieke kwalen ontstaan door, of verergeren door, emotionele oorzaken (psychosomatische klachten) kunnen ook fysieke ongemakken met behulp van EFT worden aangepakt. In principe zijn er geen beperkingen in wat er met behulp van EFT kan worden opgelost.

Hoe gaat EFT in zijn werk

In de therapie word je geholpen om je te verplaatsen in een situatie waarin je energiebalans was verstoord (de stressvolle situatie). Als gevolg daarvan zal deze onbalans opnieuw optreden.

Deze energieverstoring wordt vervolgens in balans gebracht door middel van "kloppen" op de eindpunten van de energiebanen in het lichaam (de meridianen). Hierdoor wordt de verstoring in je energiesysteem opgeheven.

Als gevolg van het opheffen van de verstoring in het energiesysteem zullen de daardoor veroorzaakte emotionele (en lichamelijke) klachten verdwijnen of drastisch verminderen.

Wat zijn de effecten van EFT

Effecten van EFT zijn over het algemeen direct merkbaar. Door het toepassen van EFT zullen emotionele verstoringen vrijwel onmiddellijk verdwijnen. Ook fysieke klachten kunnen direct veranderen.

Door het werken met het energiesysteem kan vermoeidheid of slaperigheid optreden. Dat is juist goed. Het is een teken, dat het energiesysteem aan het werk is geweest.

Een EFT opleiding

Zie je meer heil in een EFT-opleiding? Zodat je EFT zowel kunt toepassen bij jezelf, als bij anderen? Kijk dan eens of je interesse hebt in een van onze opleidingen.
Ga verdere naar onze werkwijze met EMDR