Denk jij visueel, auditief, kinesthetisch of digitaal?

- ga naar artikel op LinkedIn -


 
Mensen maken gebruik van vier verschillende manieren van denken: visueel (in beelden), auditief (in geluiden), kinesthetisch (door middel van gevoel) en digitaal (met het logische verstand).
We gebruiken alle manieren tegelijkertijd, maar iedereen heeft één of twee voorkeuren in het gebruik van deze verschillende manieren.


Omdat er in ons dagelijkse leven veel informatie op ons afkomt, hebben we geleerd om informatie te filteren. Veel mensen focussen het gemakkelijkst op beelden. Zij zijn visueel ingesteld.
Mensen die zich meer richten op geluiden zijn auditief ingesteld. Zij die vooral voelen noemen we kinesthetisch.
Een andere groep wordt gevormd door personen, die vooral op zoek gaan naar de achterliggende logica, de digitale denkers.

De visuele denker

Een visuele denker denkt vooral in beelden. Als hij denkt, dan ziet hij als het ware verschillende plaatjes in zijn brein verschijnen. Het brein kan heel snel werken met beelden. Een visueel denker zal als gevolg daarvan snel (en vaak veel) praten. Dat snel praten is nodig omdat de beelden elkaar snel opvolgen. Ook zal een visuele denker zijn handen en armen gebruiken om zijn verhaal te ondersteunen.
Een visuele denker zal bovendien woorden gebruiken, die gericht zijn op beelden. Zo heeft hij het over "Ik zie wat je bedoelt", "Iets voor ogen hebben" of "Bekijk het eens van een andere kant".
Iemand die visueel is ingesteld zal in een gesprek vooral zijn ogen gebruiken. Hij let op mimiek, houding en bewegingen.

De auditieve denker

Een auditieve denker denkt vooral in geluid. Hij let op woorden, intonatie en geluiden. Omdat hij in geluiden en woorden denkt, gaat het denkproces langzamer dan bij een visueel denker. Ook het praten gaat bij een auditief denker langzamer dan bij een visueel denker.
Kenmerkend voor een auditief denker zijn de pauzes in en tussen de zinnen. Een auditief denker is stil op het moment dat hij denkt. Als hij praat verstoort hij namelijk zijn eigen denkproces.
Een auditief denker zal woorden gebruiken, die gericht zijn op geluid. Hij zal het hebben over "Dat klinkt me als muziek in de oren", "Er gaat een belletje rinkelen" of "Laat eens iets van je horen".

De kinesthetische denker

De kinesthetische denker richt zich op wat hij voelt. Voor hem is het belangrijk of iets hem raakt. Omdat een gevoel van 'diep' moet komen, is het denkproces van een kinesthetische denker het langzaamst. Hij praat daarom het langzaamst van allemaal. Dat komt ook omdat het voor de kinesthetisch denker soms moeilijk om het 'juiste' woord te vinden bij het gevoel past.
Een kinesthetisch denker is gevoelig voor fysiek contact en gaat dichter bij mensen staan dan bijvoorbeeld visueel ingestelde personen.
Een kinesthetisch denker zal woorden gebruiken, die gericht zijn op gevoel. Zo zal hij het hebben over "Het voelt goed", "Ik loop hier in vast" of "Op je tanden bijten".

De digitale denker

De digitale denker richt zich op logica. Voor hem is het belangrijk of iets logisch is. Hij moet het begrijpen. Achter de digitale denker kan heel goed een visuele of auditieve denker schuil gaan. Het denken wordt echter direct vertaald in logische verbanden, grafieken en schema's.
Een digitale denker zal woorden gebruiken, die gericht zijn op logische eenheden. Zo zal hij het hebben over "Conclusies", "De reden hiervan", "Stap voor stap" of "Samengevat".

Test: Wat voor denker ben jij?

Op basis van onderstaande vragen kan je indicatie krijgen wat voor soort denker jij bent. Geef bij elke vraag het antwoord dat jouw voorkeur heeft. Denk er niet te lang over na:
 • Ik neem een belangrijke beslissing op basis van:
  1. wat er voor mij het best uitziet
  2. wat het best klinkt
  3. wat het beste voelt
  4. onderzoek en studie van het onderwerp

 • Tijdens een discussie ben ik te beïnvloeden door:
  1. of ik zijn redenering wel of niet inzie
  2. de toon van iemands stem
  3. of ik begrip heb voor de gevoelens van de ander
  4. door de logica van de redenering

 • Ik communiceer mijn gevoelens en gedachten het beste door:
  1. de manier waarop ik me kleed en eruit zie
  2. de toon van mijn stem
  3. de gevoelens die ik met anderen deel
  4. de woorden die ik kies

 • Ik ben:
  1. erg gevoelig voor kleuren en hoe iets eruit ziet
  2. erg gevoelig voor de geluiden in mijn omgeving
  3. erg gevoelig voor de manier waarop nieuwe kleding zit
  4. erg goed in het snel begrijpen van nieuwe feiten en gegevens

 • Uit mijn lagere schooltijd herinner ik me:
  1. hoe het klaslokaal eruit zag
  2. de stem van de juffrouw of meester
  3. hoe ik me voelde op een schoolreisje
  4. wat ik toen vaak tegen mezelf zei

 • Als ik aan iemand denk:
  1. zie ik de persoon in gedachten voor me staan
  2. hoor ik de stem van die persoon
  3. krijg ik een bepaald gevoel
  4. zeg ik tegen mezelf wat ik van die persoon vind
Tel welk antwoord je het meest hebt gegeven:
a. visuele denker, b. auditieve denker, c. kinesthetische denker of d. digitale denker.

Interessant?

En als je mijn vorige blog over oogbewegingen hebt gelezen, voel dan ook eens waar je ogen naar toe bewegen als je nadenkt.

Vind je nog veel meer rondom communicatie interessant, dan is onze NLP Opleiding wellicht iets voor jou.

(Foto Credits FreeImages)