Ook ik #metoo

- ga naar artikel op LinkedIn -


 
Is het lastig om een scheidslijn aan te brengen tussen gedrag en ongewenst gedrag?


De #metoo-kwestie roept ook bij mij emoties op, zeker bij sommige discussies die hierover worden gevoerd. Ik vind, dat het goed is om hier aandacht aan te blijven besteden. Daarnaast merk ik aan mezelf dat ik me mateloos kan ergeren aan uitspraken als "ik was me er niet van bewust ...", "nu ik er achteraf naar kijk ..." of "destijds leek me dat oké ...". Uit de artikelen, discussies en tv-programma's ontstaat bij mij een beeld dat er zoiets als een grijs gebied lijkt te bestaan, waar het ineens niet meer duidelijk is, wat wel en wat niet onder ongewenst gedrag wordt verstaan. Dat het soms moeilijk is om te bepalen wat fatsoenlijk is en wat niet.

Ik kijk hier simpel tegenaan. Volgens mij zijn er twee regels. Als iedereen zich hieraan zou houden, zou de wereld er volgens mij al een heel stuk beter uitzien (wat dit punt betreft).

Nee is nee

Nee is nee! En voor alle duidelijkheid: nee komt in vele vormen. "Hou op", "Schei uit", "Niet doen", "Ga weg", "Laat me met rust", "Hier heb ik geen zin in" zijn hier duidelijk voorbeelden van. Maar ook uitdrukkingen als "Ik twijfel ...", "Ik weet het niet ..." of "Dit voelt niet goed ..." zijn voldoende reden om te stoppen met waarmee je bezig bent.

Ook non-verbaal kan iemand 'nee' zeggen. Weglopen, omdraaien, afweren, terugdeinzen, maar ook boos worden, schreeuwen, slaan en zelfs volkomen verstijven geven aan dat iemand nee zegt.

En voor alle veiligheid zou je zelfs een andere regel kunnen hanteren: "Ja is alleen ja, als er ja is gezegd".

Macht is nee, nee en nog eens nee

Regel twee. Als je een machtspositie hebt ten opzichte van een ander, dan is het altijd 'nee'. Het gebruiken van macht is wat mij betreft altijd een 'no go', zelfs als de andere partij zegt dat het oké is. Ik onderscheid drie soorten macht (die in combinatie kunnen voorkomen).
  • De macht die je hebt, omdat je een bepaalde rol of positie hebt, die je macht geeft over een ander. Te denken valt aan leraren, mensen die ander beoordelen (examinators, talenten-scouts e.d.) of mensen die een machtsfunctie bekleden (politie, bewakers e.d.) of een opvoedende rol bekleden (begeleiders, ouders, stief- en pleegouders).

  • Macht die je hebt omdat je fysiek of emotioneel sterker bent. In het eerste geval betekent dat het uitoefenen van of dreigen met fysiek geweld. In het tweede geval gaat het om het emotioneel chanteren van iemand anders (ten behoeve van jouw eigen gerief), die emotioneel of verstandelijk minder begaafd is of die tijdelijk emotioneel van slag is.

  • Macht die je hebt, omdat iemand anders op dat moment onmachtig is. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als iemand onder invloed is van verdovende middelen, alcohol of slaapmiddelen.
De final check

Mocht je twijfelen of jouw daden (of dat wat je van plan bent te gaan doen) 'door de beugel' kunnen, dan heb ik nog een goede raad voor je. Vraag jezelf af, of je je familie vol trots zou willen vertellen wat je hebt gedaan (of wil gaan doen). Kan jij 's morgens aan de ontbijttafel zonder enige schroom verhalen over jouw avonturen? Zoniet, dan vertelt jouw interne morele kompas je waarschijnlijk, dat je je jouw geplande actie beter achterwege kan laten.

Tot slot

De bedoeling van dit stuk is om aan te geven, dat er volgens mij twee eenvoudige regels zijn. De genoemde beroepen heb ik aangehaald als voorbeelden. Het is niet mijn bedoeling om deze beroepsgroepen op enige manier te beoordelen of veroordelen. Integendeel, het is altijd de verantwoordelijkheid van een individu om zich op een gepaste manier te gedragen, ongeacht de rol of het beroep.

Wat kan je hier mee

Ik zou willen voorstellen, dat we deze twee regels zo veel mogelijk uitdragen. Dat we er met z'n allen voor gaan zorgen, dat de discussie niet meer gaat over 'dat het niet helder is'.

Zal dit alles oplossen? Nee, er zullen altijd mensen zijn, die hun oerdriften de voorkeur geven boven het respect voor anderen. En er zullen altijd omstandigheden zijn, waarbij je mijn simpele regels kunt bediscussiëren.

Maar er is één ding wat je mij niet kan vertellen en dat is, dat in het leeuwendeel van de gevallen die nu naar buiten komen, de persoon in kwestie niet heeft geweten dat-ie immoreel en verwerpelijk heeft gehandeld.

Interessant?

Ik ben benieuwd naar jouw mening. Laat asjeblieft commentaar (op LinkedIn) achter waarin je aangeeft hoe jij hierover denkt. Deel deze blog.

Vind je nog veel meer rondom mensen en de menselijke geest interessant, dan is onze NLP Opleiding wellicht iets voor jou.

(Foto Credits FreeImages)