Goed rapport is het halve werk

- ga naar artikel op LinkedIn -


 
In het algemeen kan je stellen dat een relatie en communicatie beter verloopt indien de personen die het betreft rapport hebben. Wat is rapport en hoe zorg je ervoor dat je goed rapport hebt?


Wat is rapport

Rapport is het gevoel van vertrouwen en 'open staan voor de ander', dat je ervaart op het moment dat je 'op dezelfde golflengte' zit met een ander. De momenten waarop je je sterk op je gemak voelt bij een ander. Synoniemen voor rapport zijn onder meer 'goed contact', 'sterk op elkaar gericht zijn', 'iets van elkaar willen aannemen'.

Vaak heb je al een zekere mate van rapport. Het maken van rapport met anderen is een vermogen dat we onbewust al hebben. Soms is het wenselijk om het rapport te versterken, waardoor de effectiviteit van de communicatie verhoogd wordt. Ook kan je het gevoel hebben, dat het opbouwen van het rapport langzaam verloopt. In beide gevallen zijn onderstaande tips van belang om rapport te verbeteren.

Van origine komt de term 'rapport' uit de wereld van de hypnose. De term rapport werd oorspronkelijk door Milton Erickson gebruikt om aan te duiden naar wie iemand luisterde die in trance was. Die persoon was dan in rapport met de persoon die in trance was.

People like people who are like themselves

Omdat we sociale wezens zijn heeft ons brein een manier ontwikkeld om personen uit te zoeken met wie we een goede relatie kunnen opbouwen. Ons brein is daarbij op zoek naar mensen die hetzelfde doen (en er hetzelfde uitzien) als wij zelf. Daar zijn wij ons voor het grootste gedeelte niet van bewust. Dit afstemmingsproces gebeurt nagenoeg geheel onbewust!

Om gemakkelijk rapport op te bouwen behoeven we dus niet meer te doen dan ons "hetzelfde" te gedragen (en er uit te zien) als de ander.

Dit kunnen we doen door "afstemmen en spiegelen" en "volgen en leiden".

Afstemmen en spiegelen van de buitenkant

Als je twee mensen in gesprek ziet, die totaal in elkaar opgaan, dan zal je opvallen, dat deze personen nagenoeg dezelfde houding aannemen en dezelfde gebaren maken. Het omgekeerde is ook waar: als je gedrag lijkt op het gedrag van de ander, dan zal de ander zich snel bij je op zijn of haar gemak voelen. Om het rapport met de ander te versnellen kan je daarom je gedrag zodanig aanpassen aan de ander (afstemmen), dat jouw houding en gebaren sterk lijken op die van de ander (spiegelen).

Spiegelen betekent niet dat we ander imiteren of kopiëren. Nee, het spiegelen moet subtiel en onopvallend gebeuren, zodat de andere persoon er niet door wordt afgeleid. Daar zijn verschillende technieken voor waar ik een volgende blog verder op inga. Klakkeloos imiteren of kopiëren van het gedrag van de ander zal er toe leiden dat het rapport juist wordt verbroken.

De dingen waarop we kunnen afstemmen en spiegelen zijn onder meer fysiologie en taal.

Afstemmen op fysiologie

Afstemmen op fysiologie betekent onder andere, dat je het volgende kan spiegelen:
  • Je lichaamshouding (van je hoofd, armen, benen en lijf).

  • Je postuur (rechtop, voorovergebogen, hangende schouders, leunend etc.).

  • Je gebaren (welke gebaren gebruikt de ander en zijn die groot of juist klein).

  • Je ademhaling (adem min of meer in hetzelfde tempo als de ander). Tip: als je hetzelfde spreektempo als de ander aanhoudt, zal je ook min of meer on hetzelfde tempo ademen.

  • Je stem (Je spreektoon, -ritme, -volume en -tempo).
Afstemmen op taal

Afstemmen op taal betekent dat je het volgende kan spiegelen:
  • Gebruik dezelfde taalconstructies als de ander. Als de ander spreek in korte zinnen, spreek dan ook in korte zinnen. Als de ander 'deftige' woorden gebruikt, pas je dan daarop aan.

  • Gebruik visuele, auditieve of kinesthetische woorden. Afhankelijk van zijn voorkeur zal de ander meer visuele, auditieve of kinesthetische woorden gebruiken. Door je aan de voorkeur van de ander aan te passen kan je het rapport snel verdiepen. Voor meer uitleg hierover zie mijn blog "Denk jij visueel, auditief, kinesthetisch of digitaal". Eén van de manieren om achter het voorkeurssysteem van de ander te komen is te kijken naar diens oogbewegingen. Zie hiervoor mijn blog "Je ogen zeggen meer dan je denkt".
Wordt vervolgd...

In mijn volgende blog vervolg ik met dit onderwerp.

Interessant?

Als dit artikel je iets over jezelf heeft geleerd, als je een vraag hebt of als er een ander onderwerp is, waar je meer over wilt weten, laat dan een bericht achter in het commentaarveld op LinkedIn.

(Foto Credits RgbStock)