Iedereen heeft een gekleurde bril

- ga naar artikel op LinkedIn -


 
Is het je wel eens opgevallen dat dezelfde gebeurtenis door verschillende personen anders wordt waargenomen?


Onze zintuigen

Onze zintuigen krijgen miljoenen prikkels per seconde te verwerken. Deze enorme informatie kunnen we niet allemaal bewust verwerken. Als mens kunnen wij slechts vijf tot negen stukken informatie tegelijk verwerken. Met de rest van de informatie die we binnenkrijgen, doen we niks.
Dat betekent dat we deze enorme hoeveelheid informatie eerst moeten filteren. Dat filteren doen we door ons te richten op dat wat we op dat moment belangrijk vinden.

Autorijden

Laat ik eerst eens een voorbeeld geven: als we aan het autorijden zijn, dan is dat wat er op de weg vóór ons gebeurt belangrijk voor ons. Alle overige informatie, bijvoorbeeld de muziek die op dat moment aan staat, is op dat moment niet belangrijk. De kans is groot, dat veel van de muziek aan ons voorbij gaat. Ons brein is veel te hard bezig met het schenken van aandacht aan dat wat belangrijk is. Zit je daarentegen in een luie stoel, dan kan je enorm van de muziek genieten. Je brein kan er zijn volle aandacht aan schenken. Elke nuance is hoorbaar. En mocht je nog meer aandacht willen geven aan de muziek, dan zal je (automatisch) je ogen dicht doen. Je brein hoeft dan nog minder andere prikkels te verwerken.

Het hangt van onszelf af

Maar wat we belangrijk vinden, hangt natuurlijk niet alleen af van de omgeving waar we ons bevinden. Veel van wat we belangrijk vinden hangt namelijk van onszelf af. Het hangt af van onze ervaringen. Zo wist je als klein kind nog niet, dat vuur heet is. Maar zodra je je één keer hebt gebrand, wordt vuur ineens een stuk belangrijker. Het hangt ook af van onze persoonlijke situatie: als je een nieuwe auto wilt kopen, zijn nieuwe auto's ineens een stuk belangrijker. Het hangt ook af de waarden die je belangrijk vindt: als eerlijkheid een groot goed voor je is, zal iemand die steelt belangrijk voor je zijn (en niet in positieve zin). Ook ons karakter draagt in hoge mate bij aan wat we belangrijk vinden: kijk je naar de positieve dingen of juist naar de negatieve dingen; kijk je naar het grote geheel of juist naar details. In die zin hebben we allemaal onze eigen gekleurde bril.

Wie heeft er gelijk

Als twee personen naar dezelfde gebeurtenis kijken, zal ieder daar die informatie uitpikken, die op dat moment belangrijk is. Hun verhalen over de gebeurtenis zal verschillend zijn. Het heeft weinig zin om te redetwisten over wie er gelijk heeft. Het meest waarschijnlijke is, dat ze beiden gelijk hebben. Soms is dat klip en klaar, omdat ze allebei naar iets anders hebben gekeken. Soms is dat wat minder duidelijk, maar als je je zou kunnen verplaatsen in het wereldbeeld van de ander, dan zou je merken, dat ieder gelijk heeft. Ieder op zijn eigen manier.

De moraal? Kijk eens wat vaker door de bril van de ander!

Interessant?

Ga bijvoorbeeld in je eigen relatie eens na hoe ieder van jullie een bepaalde situatie beleeft.

Vind je nog veel meer rondom communicatie interessant, dan is onze NLP Opleiding wellicht iets voor jou.

(Foto Credits RGBStock)