Sponsor je rijk

- ga naar artikel op LinkedIn -


 
Ben jij als werkgever bereid om een werknemer te sponsoren om een persoonlijk probleem op te lossen, bijvoorbeeld door middel van coaching?


Je zou zo zeggen, dat een persoonlijk probleem niet thuishoort op het bordje van een werkgever. Wat ik dan ook nog wel eens hoor is dat een persoonlijk probleem opgelost moet worden door de persoon zelf en dat dat niet de verantwoordelijkheid is van de werkgever. Als je werkt, moet je je problemen maar thuis laten. Dat een werkgever zich niet mag bemoeien (en dus ook niet moet bemoeien) met de persoonlijke levenssfeer van een werknemer lijkt me logisch en dat moet vooral ook zo blijven, maar er zit een keerzijde aan deze medaille.

Problemen kosten geld

Het is onrealistisch om te verlangen van iemand dat hij zijn persoonlijke problemen achter zich laat op het moment dat hij de deur achter zich dicht trekt om naar zijn werk te gaan. Een werknemer zal dus een persoonlijk probleem meenemen naar zijn werksituatie.

Dit kan er toe leiden, dat de werkprestaties onder druk komen te staan als gevolg hiervan. Verminderde prestaties, prikkelbaarheid, teruggetrokken gedrag, verhoogde kans op het maken van fouten en vermindering van inzetbaarheid als gevolg van ziekte zijn de gevolgen. In het uiterste geval kan dit er zelfs toe leiden, dat iemand volledig uitvalt als gevolg van burn-out. Kortom, persoonlijke problemen kosten de werkgevers geld, soms zelfs veel geld.

Wat is er dan verkeerd aan om te zoeken naar een mogelijkheid om dit soort kosten te verminderen?

Sponsor je werknemer

Een mogelijkheid om in dit soort gevallen kosten te besparen is om een werknemer te sponsoren bij het vinden van een oplossing of het verminderen van zijn persoonlijke probleem. Natuurlijk mag een werkgever zich niet mengen in persoonlijke aangelegenheden, maar het bieden van ondersteuning bij therapeutische hulp - bijvoorbeeld financieel of qua tijd - valt wat mij betreft niet onder deze categorie.

Zitten hier haken en ogen aan? Ja, natuurlijk. Allerlei vragen over wat, wie, wanneer, hoe en hoeveel komen direct in mijn hoofd op. Wat sponsor je dan precies? Wat verlang je terug van je werknemer? Voor wie geldt dit? Wanneer zet je dit in? Hoe breng je dit ter sprake? Hoe gaat de uitvoering in zijn werk? Hoeveel wil je eraan besteden? Hoeveel moet de werknemer eraan bijdragen? ...

Dit zijn zomaar wat zaken die in mijn hoofd opkomen. Ik kan in deze blog natuurlijk niet alles oplossen. Daar gaat het me ook niet om. Ik ben vooral benieuwd naar de reacties op dit stuk.

Wat kan je hiermee

Ik ben ervan overtuigd, dat dit voor alle betrokkenen een win-situatie oplevert. De werkgever bespaart (uiteindelijk) op kosten en de individuele werknemer wordt geholpen.

Interessant?

Als dit artikel je iets heeft geleerd, als je een vraag hebt of als er een ander onderwerp is, waar je meer over wilt weten, laat dan een bericht achter in het commentaarveld op LinkedIn.

(Foto Credits FreeImages)