Dramadriehoek, de redder

- ga naar artikel op LinkedIn -


 
De dramadriehoek beschrijft het gedrag en de interactie (rollen en patronen) als er sprake is van slachtoffergedrag, reddergedrag en aanklagergedrag.


Mijn vorige blog beschrijft slachtoffergedrag. Nu ga ik in op wat reddergedrag is. Hiervoor geldt, dat dit meestal geen bewust gedrag is. Het is de manier waarop die betreffende persoon heeft geleerd om in het leven te staan.

Reddergedrag

Redders zijn de grootste vrienden van personen met slachtoffergedrag. Daar waar het 'slachtoffer' zich hulpeloos opstelt, komt de redder in het geweer om het probleem van de ander op te lossen. Gevraagd of ongevraagd gaat de redder aan het werk. Hij (of zij) neemt al het werk uit handen van het 'slachtoffer' en lost het probleem voor de ander op.

Het lijkt een nobel streven van de 'redder' dat hij belangeloos zoveel werk verzet. Meestal is de redder dan ook echt bezorgd om het welzijn van het 'slachtoffer'. Alleen blijkt op onbewust niveau de achterliggende drijfveer vaak niet zo nobel.

Waardering

Een redder is op zoek naar waardering buiten zichzelf. Hij is geneigd om te denken voor het 'slachtoffer' en het probleem voor hem op te lossen. Op deze manier ne@mt de redder de volledige verantwoordelijkheid over van het 'slachtoffer'. Dit zal er toe leiden, dan het 'slachtoffer' er steeds meer en meer van uitgaat dat de 'redder' de kastanjes wel uit het vuur haalt. De mate van waardering zal daarom steeds lager worden, waardoor de 'redder' steeds harder zal moeten werken om dezelfde waardering te blijven krijgen.

Ik ben geweldig

Personen die reddergedrag laten zien, kan je herkennen aan het achterliggende ik-ben-geweldig-ik-help-iedereen. In de communicatie uit zich dat in zinnen, die beginnen met: "Laat mij dat maar doen ...", "Dat doe ik wel even ..." of "Geef dat maar aan mij ...". Let daarbij vooral op de manier waaróp het wordt gezegd en het gevoel dat het jou als toehoorder geeft.

Een redder is nooit alleen

Personen die reddergedrag vertonen, zullen reacties oproepen binnen hun omgeving. Een redder zal slachtoffers aantrekken. Redders zijn daarom vaak omgeven met slachtoffers. Zij kunnen niet zonder elkaar. Een redder die alleen is op een onbewoond eiland kan niks en niemand redden (alleen zichzelf).

Is het erg?

Ja en nee. Iedereen vertoont bij tijd en wijle reddergedrag. Het is goed voor je zelfvertrouwen en kan je eigenwaarde een 'boost' geven. Anders is het, als dit dé manier voor je is, om je goed en gewaardeerd te voelen. Deze personen bevinden zich min of meer constant in 'de dramadriehoek' en lopen het risico, dat ze - op zoek naar steeds meer waardering - zichzelf volledig voorbij lopen.

De volgende blog ga ik door met de dramadriehoek!

Wat heb je hier aan?

Luister eens goed om je heen en je zal de 'redder' van de dramadriehoek regelmatig tegenkomen. Let er dan eens op, wat het met jou doet! Hoe reageer jij?

Ben jij misschien zelf iemand, die zich regelmatig als 'redder' opstelt? Hoe is dat dan voor jou? Lost het iets op? Hoe reageert je omgeving?

Interessant?

Als dit artikel je iets over jezelf heeft geleerd, als je een vraag hebt of als er een ander onderwerp is, waar je meer over wilt weten, laat dan een bericht achter in het commentaarveld op LinkedIn.

Vind je nog veel meer rondom dit thema interessant, dan is onze NLP Opleiding wellicht iets voor jou.

(Foto Credits PixaBay)