Een positieve bedoeling

- ga naar artikel op LinkedIn -


 
Iedereen wil altijd het beste voor zichzelf. Soms is dat moeilijk te zien.


NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) heeft niet bij iedereen een goede reputatie. Dat is jammer, want met NLP als basis kan je vele goede resultaten bereiken met betrekkelijk weinig inspanning. De tip van vorige week: hoe tegenslag je helpt. Deze week tip 13.

Begrijp je soms geen snars van wat een ander doet of zegt? Vind je iemands gedrag raar of onbegrijpelijk? In deze blog ga ik in op een tweetal vooronderstellingen van NLP die hiermee te maken hebben.

Elk gedrag heeft een positieve bedoeling

Wat een ander ook doet, één ding staat voorop. Met zijn (of haar) actie heeft die ander altijd de beste bedoelingen. Maar let wel: de beste bedoelingen voor zichzelf op dát moment. Dat hoeft niet noodzakelijkerwijs te betekenen, dat dat ook het beste is voor de omgeving van die ander. Het hoeft zelfs niet te betekenen, dat dat ook het beste is voor die persoon op de lange termijn.

Ik geef een voorbeeld. Als een persoon (soft-)drugs gebruikt, dan doet hij dat om zich op dát moment goed te voelen. Dat is zijn positieve intentie. Dat hij daarmee zijn familie, vrienden en de maatschappij mogelijk schade berokkent is op dat moment voor hem niet van belang. Ook niet dat hij zich op de lange termijn ten gronde richt.

Ieder gedrag is de beste keuze

Naast het feit dat elk gedrag altijd een positieve bedoeling heeft, wordt elk gedrag bovendien bepaald door de keuzes, die je op dat moment hebt. Je zal namelijk altijd het volgens jou beste kiezen dat je op dat moment voorhanden hebt.

De laatste toevoeging is belangrijk. De keuzes die je hebt worden namelijk beperkt door (1) de omgeving waar je je op dat moment bevindt en door (2) de kennis en ervaring die je op dat moment hebt (jouw wereldbeeld). De drugsgebruiker uit het vorige voorbeeld zal namelijk alleen drugs gebruiken als hij in een omgeving is, waar deze voorhanden zijn (1) en hij geen andere mogelijkheden kan bedenken om zich goed te voelen (2).

Ieder gedrag was ooit de beste keuze

Ga voor jezelf eens na in hoeverre jij keuzes hebt gemaakt, waarvan je achteraf wel eens hebt gedacht: "Als ik toen in een andere positie was geweest, dan had ik het anders gedaan" of "Als ik toen ... had geweten, dan had ik het anders gedaan". Bedenk je dan maar, dat jouw gedrag op dat moment de beste keuze was, op grond van de omstandigheden en de (beperkte) kennis die je toen had. Dat je daar nu - achteraf en met meer kennis en overdenkingen - anders over denkt, mag je zien als levenservaring. Het heeft in ieder geval geen zin om jezelf daarop te veroordelen, je had immers het beste met jezelf voor.

Wat kan je hier mee

Het gedrag van een ander kan voor jou soms volkomen onbegrijpelijk zijn. Het ligt in de menselijke aard om daar een oordeel over uit te spreken. Als je echter met die ander in gesprek wilt blijven, dan is het aan te raden om je oordeel op te schorten. In plaats daarvan kan je op zoek gaan naar de positieve bedoeling van die ander. Let wel, je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar door uit te gaan van een goedbedoelde intentie is het gemakkelijker om de dialoog open te houden, zowel voor jou als voor de ander.

Interessant?

Als dit artikel je iets over jezelf heeft geleerd, als je een vraag hebt of als er een ander onderwerp is, waar je meer over wilt weten, laat dan een bericht achter in het commentaarveld op LinkedIn.

Vind je nog veel meer rondom NLP interessant, dan is onze NLP Opleiding wellicht iets voor jou.

(Foto Credits FreeImages)