Voor wat

Coaching

Coaching is een term die gebruikt wordt voor veel verschillende begeleidingsvormen. Andere termen die je in dit opzicht tegenkomt zijn supervisie, mentoring, counseling of therapie.

Coachen kun je het beste zien als een vorm van persoonlijke begeleiding of begeleiding van een groep personen op basis van een gelijkwaardige relatie. Het doel van het coachtraject wordt vooraf in onderling overleg bepaald.

Wertkterrein van de coach

Coaching kan in veel verschillende gevallen een oplossing bieden.
Het werkterrein van de coaches van CaCoach loopt hierbij van persoonsgerichte klachten tot probleemgerichte klachten.

Persoonsgerichte klachten zijn onder meer minder goed in je vel zitten, steeds tegen dezelfde problematiek op lopen, het gevoel niet verder te kunnen komen, doelen stellen, beter communiceren en relatieproblemen.

Probleemgerichte klachten zijn psychische klachten zoals depressie, angsten, burn-out, trauma en fysieke klachten zoals allergie, migraine en gewichtsproblematiek.
Vaak is er sprake van een combinatie van met elkaar samenhangende persoonsgerichte en probleemgerichte problematiek.

In het menu staat een (niet complete) lijst met problemen of probleemgebieden waar wij begeleiding bieden. Per onderwerp staat hier in het kort beschreven wat het inhoudt en op welke wijze hier ondersteuning kan worden geboden.