Trauma

Wat is trauma

Als je een traumatische gebeurtenis meemaakt, dan is het heel normaal dat je daarna een periode van verwerking doormaakt. Zo'n periode van verwerking kan gepaard gaan met herinneringen aan het gebeurde, slecht slapen en depressieve gevoelens. Na verloop van tijd nemen deze klachten af. De tijd die je hiervoor nodig hebt varieert van persoon tot persoon en is natuurlijk ook afhankelijk van de heftigheid van het trauma dat je hebt meegemaakt.

Als, na het meemaken van een traumatische gebeurtenis, dit verwerkingsproces niet op gang komt en de (vaak heftige) recatie na een traumatische gebeurtenis niet vermindert, kan dit duiden op PTSS (post traumatische stress stoornis).

Een persoon met PTSS zal over het algemeen last hebben van herbeleving van datgene wat is gebeurd door middel van flashbacks of angstdromen. Hij zal alles proberen te vermijden wat met het trauma te maken heeft (gedachten, activiteiten en plaatsen die ermee te maken hebben). Hij zal verhoogd prikkelbaar zijn, wat zich uit in slaap- en concentratieproblemen, buitengewone waakzaamheid en extreme schrikreacties.

Trauma en coaching

EMDR en EFT zijn methoden die bij uitstek geschikt zijn om het verwerkingsproces op gang te brengen. Bovendien draagt het bij aan een snelle(re) verwerking van het trauma. Eventueel kan NLP worden ingezet om de gebeurtenissen uit het verleden een plekje te geven.
Ga terug naar de vorige pagina