Hyperventilatie

Wat is hyperventilatie

Hyperventilatie betekent letterlijk 'te veel ademen'. Hyperventileren ontstaat doordat het koolstofdioxide-gehalte (CO2) in het bloed te laag wordt.
Dit geeft verschijnselen zoals duizeligheid, tintelingen in vingers, handen en lippen, een pijn- of drukgevoel op de borst, een onrustig gevoel of een paniekgevoel.

Oorzaken kunnen van lichamelijke aard zijn, zoals nierproblemen of astma. Ook omgevingsfactoren zoals een zware lichamelijke inspanning of een omgeving met weinig zuurstof (hoog in de bergen) kunnen hyperventilatie veroorzaken.
Bij mensen die verder gezond zijn, is een hyperventilatieaanval vaak een gevolg van onderliggende stress.

Het 'beroemde' ademen in een zakje is een goed hulpmiddel om bij een acute hypervantilatieaanval het gevoel van controle weer terug te krijgen.

Hyperventilatie en coaching

Coaching is er in dit geval vooral op gericht om de onderliggende spannings- en stressfactoren weg te nemen.
Ga terug naar de vorige pagina