Psychische klachten

Wat zijn psychische klachten

De psyche gaat over de innerlijke processen van een persoon.

Psychische klachten kan je zien als een verstoring tussen je innerlijke leven en de wereld om je heen. Als gevolg daarvan ben je niet meer goed in staat om je gedrag op de wereld om je heen af te stemmen.

Dit kan een langdurige verstoring zijn, die zich dan bijvoorbeeld uit in overspannen zijn of burnout.

Het kan ook een plostelinge eenmalige gebeurtenis zijn, die diepe sporen nalaat in jouw innerlijke wereld. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten door middel van trauma (PTSD) of angst.

Bovenstaande beschrijving is een vergaande vereenvoudiging. Er valt natuurlijk veel meer over te zeggen. Voor de begripsvoming laten wij het echter hierbij. Specfieke informatie is overal op internet te vinden.

Psychische klachten en coaching

Het begrip psychische klachten is een veelomvattend begrip. Elk individueel geval zal een andere benadering nodig hebben. In het algemeen gezegd zal coaching zich richten op
  • het oplossen van problemen door middel van nieuw gedrag naar de toekomst toe
  • het benutten van je eigen talenten om anders met de wereld om te gaan
  • het ontwikkelen of benutten van inzichten waardoor je de wereld om je heen anders waarneemt
  • het vergroten van je eigen vermogens zodat je steviger in je schoenen staat
  • verminderen of wegnemen van onverwerkte emoties waardoor acceptatie ontstaat
We maken hierbij gebruik van technieken als EFT, NLP, EMDR en hypnose.
Ga terug naar de vorige pagina