Werkwijze

Intakegesprek

Een coachingstraject begint met een intakegesprek. De lengte van dit gesprek is afhankelijk van de aard van de vraag. Bij gerichte coaching kan dit relatief kort zijn, zo'n kwartier tot een half uur. Bij uitgebreide coachingstrajecten kan dit anderhalf uur belopen. De kosten van het intakegesprek nemen wij voor onze rekening.

Het intakegesprek gebruiken we voor een aantal dingen.
In de eerste plaats moet er een 'klik' zijn tussen de cliënt en de coach. Een goede klik tussen de cliënt en de coach is belangrijk voor een goed verloop van het coachingstraject.
In de tweede plaats stellen we samen vast wat het gewenste resultaat van het coachingstraject is. Aan de hand daarvan maken wij een zo goed mogelijke inschatting van het coachingstraject en de tijd die daarmee gemoeid is.

Coachingstraject

Na het intakegesprek starten we met het coachingstraject. Bij gerichte coaching zal dit meestal direct volgen op het intakegesprek. Bij uitgebreidere coachingstrajecten plannen we gezamenlijk een aantal afspraken in.
Ga verder naar onze werkwijze met NLP