Van dramadriehoek naar winnaarsdriehoek

- ga naar artikel op LinkedIn -


 
De dramadriehoek beschrijft het gedrag en de interactie (rollen en patronen) als er sprake is van slachtoffergedrag, reddergedrag en aanklagergedrag. De winnaarsdriehoek beschrijft het gedrag en de interactie (rollen en patronen) als er sprake is van helpend gedrag, kwetsbaar gedrag en assertief gedrag.


In mijn laatst blog over dit onderwerp ga ik erop in, hoe je vanuit de dramadriehoek overstapt naar de winnaarsdriehoek.

Hoe stap je over van de dramadriehoek naar de winnaarsdriehoek?

Overstappen van de dramadriehoek naar de winnaarsdriehoek doe je door drie stappen te nemen:
  1. doorhebt wat er gebeurt
  2. je bewust wordt van de rol die jij inneemt
  3. je gedrag verandert door anderen te benaderen vanuit gelijkwaardigheid
Doorhebben wat er gebeurt

Doorhebben wat er gebeurt is onontbeerlijk om uit de dramadriehoek te kunnen stappen of te blijven. Kijk om je heen en herken situaties waar de dramadriehoek speelt. Ga in eerste instantie op zoek naar voorbeelden waar je zelf geen onderdeel van uitmaakt. Deze zijn het gemakkelijkst te herkennen. Je oefent jezelf daarmee in het signaleren van de dramadriehoek.
Stap er vervolgens op over om de dramadriehoek binnen je eigen situaties te zien.

Word je bewust welke rol jij inneemt

Als je een dramadriehoek herkent waar jij onderdeel van uitmaakt, dan zal je (tenminste) één van de drie rollen (redder, slachtoffer of aanklager) op je hebben genomen. Herken je de rol(len) die je inneemt? Prima! Je hebt dan al twee belangrijke stappen genomen, namelijk het herkennen van de situatie en het herkennen van jouw bijdrage daaraan.

Neem je verantwoordelijkheid

Erken dat je meewerkt aan het in stand houden van de dramadriehoek. Dat lijkt triviaal, maar als je je rol herkent en je gaat daarna allerlei redenen zoeken waarom je zo handelt, dan schiet je daarmee direct in de slachtoffer- danwel aanklagerrol.

Door te erkennen, dat je een rol speelt in de drama-dynamiek, open je ook meteen de mogelijkheid om er iets aan te doen.

Benader de ander vanuit gelijkwaardigheid

Dit is het meest belangrijke uitgangspunt van de winnaarsdriehoek. Om hier wat handen en voeten aan te geven kunnen de volgende vuistregels van pas komen:
  • Heb je hulp nodig? Ga dan eerst bij jezelf na, wat het is dat je van een ander nodig hebt. Vraag er (zo concreet mogelijk) om en verwacht niks. Wees niet beledigd als de ander niet (alles) doet wat jij vraagt. Sta open voor alternatieve hulp die een ander je wil bieden, met andere woorden: wees geen stampvoetend kind dat zijn zin niet krijgt.

  • Heb je hulp te bieden? Ga dan eerst bij jezelf na, wat je precies wil bieden. Ga niet ongevraagd iets voor een ander doen. Help een ander om te bepalen wat die ander nodig heeft en vul het niet voor hem in, met andere woorden: wees geen betweterige ouder die een kind vertelt wat-ie wel en niet moet doen.

  • Heb je kritiek? Ga dan eens na wat de ander vooruit zou kunnen helpen. Kies een positieve benadering. In plaats van "Dat kan niet want ..." gebruik je "Dat is mogelijk als ...", met andere woorden: wees geen neerbuigende criticaster, maar een positief kritisch meedenker.
Stap over in de tegenoverliggende rol

Als je de dramadriehoek en de winnaarsdriehoek in één figuur weergeeft, dan krijg je het figuur zoals dat hiernaast staat aangegeven.

Als je eenmaal hebt herkend welke rol je inneemt binnen de dynamiek, stap dan over naar de rol die er 'tegenover' ligt. Stap vanuit het slachtoffer over naar de rol van kwetsbare. Stap van redder over naar helper. Stap van aanklager over naar assertieveling.

Wat heb je hier aan?

Kijk eens goed om je heen of je de winnaarsdriehoek tegenkomt. Let er dan eens op, wat het met jou doet! Hoe reageer jij?

Kan jij de winnaarsdriehoek toepassen? Hoe is dat voor jou? Lost het iets op? Hoe reageert je omgeving?

Interessant?

Als dit artikel je iets over jezelf heeft geleerd, als je een vraag hebt of als er een ander onderwerp is, waar je meer over wilt weten, laat dan een bericht achter in het commentaarveld op LinkedIn.

Vind je nog veel meer rondom dit thema interessant, dan is onze NLP Opleiding wellicht iets voor jou.

(Foto credits RgbStock)